AdBlue

AdBlue

AdBlue vodný roztok močoviny s nominální koncentrací 32,5 %.

AdBlue je prostředek snižující škodlivé částice výfukových plynů, používaný v nejnovější generaci dieselových motorů využívajících technologii selektivní katalytické redukce.

AdBlue je korozivní, proto jsou pro jeho distribuci nutné speciální nádrže, čerpadla, hadice a pistole.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

  • kanystr 20 litrů
  • sudy 120 a 200 litrů
  • DPPL paletový kontejner 1000 litrů