Dofinansowanie


W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych procesów konfekcji płynnych materiałów niebezpiecznych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III, „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych” firma WĘGLO-STAL PPHU WALDEMAR BISKUPEK zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu szczegółowo wskazanego w niniejszych zapytaniach … <czytaj więcej>