Dofinansowanie


Firma WĘGLO-STAL PPHU WALDEMAR BISKUPEK realizuje
Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych procesów konfekcji płynnych materiałów niebezpiecznych”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

  1. Usprawnienie procesu produkcyjnego polegające na wprowadzeniu innowacji procesowej „Wdrożenie innowacyjnych procesów konfekcji płynnych materiałów niebezpiecznych”.
  2. Lepsza organizacja pracy dzięki 2 innowacjom nietechnologicznym (marketingowej i organizacyjnej).

Planowane efekty:

1. Wdrożenie nowych produktów:

  • Usługa konfekcjonowania płynnych materiałów niebezpiecznych
  • Produkty dostosowane do istniejących potrzeb klienta w oparciu o produkty pochodzące z obecnej palety – płynne materiały niebezpieczne o zróżnicowanym stężeniu
  • Konfekcjonowanie kleju dla papiernictwa – do tej pory nie wykonywano

2. Zatrudnienie 3 pracowników

Wartość projektu: 660 780,00 PLN
Kwota dofinansowania: 297 351,00 PLN